Taşınır Mal Modülü

5018 Kamu mali yönetimi ve kontrol hükümlerine tabi kamu idareleri taşınır mal işlemlerini yürüteceklerdir. Bu hükümler doğrultusunda hazırladığımız otomasyon özellikleri ve alınabilecek defter , cetvel ve belgeler şunlardır.

Özellikler :
 • Sınırsız ambar kodlaması sayesinde tüm kurumun taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi aynı program üzerinde kendi ekranlarında çalışırlar.
 • Dağınık yapıda çalışabilme özelliği.
 • Barkod desteği.
 • Koli, adet, metre vs. ölçü birimlerinde esnek çevrim imkanı.
 • Tüm birimlerden gelen Taşınır istek belgeleri elektronik ortamda isteği yapan birimden taşınır kontrol yetkilisine ulaşır.
 • Yıl sonu geçişleri otomatik yapıldığından güncelleme vs. ekstra işlem gerektirmez.
 • Stok / Taşınır Kod kartında kullanıcı dilerse Taşınır kod listesinden bağımsız kodlama yapabilir. Bu kod taşınır referans koduna bağlı olduğundan defter ve cetvellerde bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda yansıyacaktır.
 • Stok / Taşınır kartında asgari – azami stok miktarı belirlenerek etkin stok yönetimi sağlanır.
 • Taşınır işlem giriş , çıkış , zimmet vs. işlemler cetvel , defter ve belgelere otomatik yansıtılır.
Defterler :
 • Tüketim Malzemeleri Defteri(Örnek:1)
 • Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek:2)
 • Müze Defteri (Örnek: 3)
 • Kütüphane Defteri (Örnek: 4)
Belge ve Cetveller :
 • Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A)
 • Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A)
 • Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7)
 • Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8)
 • Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9)
 • Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10)
 • Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11)
 • Sayım Tutanağı (Örnek: 12)
 • Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13)
 • Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14)
 • Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15)
 • Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16)
 • Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17)
 • Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18)