Adres ve Numarataj Modülü

Belediyeler Kuruluş amaçları olan hizmetleri yapmak amacıyla 2 önemli veri grubuna ihtiyaç duymaktadır. Bu veri grupları;

  • Kent’te yaşayan insanlara ait veriler.
  • Kent’te bulunan Gayrimenkullere ait veriler.

Numarataj Modülü ile Kent’te bulunan Gayrimenkuller’ e ait Adres ve ilişkili olarak Tapu bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncelliğinin korunması sağlanmaktadır.

31 Temmuz 2006 gün ve 26245 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK” Çerçevesinde hazırlanan Program sayesinde, Belediye Mücavir alan sınırlarındaki numarataj alt yapısı, bilgisayar ortamında tüm birimlerin kullanımına sunulmuştur. Bu modül ile yapılacak çalışmalar, Başta Gelir (Emlak, Çtv, İlan Reklam, Su, İşgaliye), Fen işleri, Sosyal hizmetler vb birçok belediye birimi ile bu bilgiye ihtiyaç duyacak diğer kurum ve kuruluşlara sağlam bir altlık olmaktadır.

Programda, öncelikle belediye sorumluluk alanındaki tüm Mahalle, Mevki, Cadde, Sokak, Meydan, Küme Evler vb. bilgiler, veri tekrarını ve hatalı uygulamaları önlemek amacıyla 1 defa kayıt altına alınır.

Mahallelerin, bağlı tüm alt birimler ile (Cadde, Sokak, Meydan, Bulvar Küme evler) ilişkileri sağlanır. Ardından bu alt birimlerle ilişkili olan Arsa ve Binalara ait kayıtlar oluşturulur. Varsa Binalara ait bağımsız birim bilgileri’ de Yönetmeliğin belirttiği kriterlere uygun olarak girilir.

Ayrıca, Numarataj çalışmalarının yanında, Sahanın Kadastral bilgileride, İmar Paftalarından (Pafta, Ada, Parsel) temin edilerek bilgisayar ortamına aktarılır.

Yerleşim alanlarının genişlemesi, nüfus yoğunluğu veya Merkezi idare’ nin kararlarına bağlı olarak Numarataj yapısında meydana gelebilecek; Mahallelerin birleştirilmesi, Ayrıştırılması, Sınırlarının değişmesi vb değişiklikler, Program tarafından kolaylıkla yapılabilir. Eski verilerin saklanması sebebiyle geçmişe yönelik olarak raporlama vb. işlemlerin yapılması imkanı sağlanır. Ayrıca bu değişiklikler, ilgili birimlerin kullanımına da anlık olarak sunulmuş olur. Yapılmış olan Numarataj verileri ile kadastral bilgiler eşlenerek çok önemli bir çalışma ortaya çıkarılır. Hem tapu hem de Numarataj verileri kullanılarak oluşturulan bu altlık birçok birimde çok faydalı iş ve işlemlerin hatasız bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Başta, Gelir Kaçaklarının önlenmesi olmak üzere, Emek, Zaman ve Kırtasiye tasarrufunun yanında, kurumsallaşma yolunda belediyemize önemli katkılar sağlayacak bir altlık olacaktır.

Tanımlamalar

Tapu Bilgileri

  • Pafta
  • Ada
  • Parsel

Faaliyet Tipleri

Adres

Numarataj Bilgileri

Numarataj Bilgi Girişi

  • Mahalle / Cadde Sokak Bilgi Girişleri
  • Gayrimenkul Bilgi Girişleri

Numarataj Hareket İşlemleri

Gayrimenkul Hareket İşlemleri

Bağımsız Birim Hareket İşlemleri

Raporlar

  • Numarataj Belgesi
  • Adres Formu (Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlere Ait)