Makina İkmal ve Araç Takip Otomasyonu

İdarenin tüm birimlerine ait araçlara verilecek bakım onarım hizmetlerin yapılması, takibi ve ikmali öngörülmüştür. İş ve işlemlerin araç bazında esas alındığı otomasyon, aşağıdaki 4 ana başlık altında oluşturulmuştur.

 • 1. Araç Takip işlemleri
 • 2. Araç Bakım Onarım
 • 3. Ambar ve Stok Yönetimi
 • 4. Akaryakıt Stok ve Giriş Çıkış yönetimi

1. Araç Takip İşlemleri : Bu modülde, Taşıtların tanımlamaları yapılarak taşıta ait tüm işlemlerin elektronik ortamda araç plakası kullanılarak yapılması sağlanmıştır.

 • Görev emri Takip İşlemleri
 • Akaryakıt İşlemleri
 • Bakım servis İşlemleri
 • Kaza Hasar işlemleri
 • Ceza İşlemleri
 • Trafik Sigortası işlemleri
 • Kasko İşlemleri (İtfaiye araçları )
 • Ogs-Kgs İşlemleri
 • Vize işlemleri
 • Egzos Muayene işlemleri
 • Raporlar

Yukarıda veri girişleri yapılan her işlem türüne ait Plaka, Tarih aralığı vb. sorgulama kritelerine ait çeşitli raporlar oluşturulur. Ayrıca, birim veya araç bazında Aylık, Yıllık, Maliyet, Akaryakıt Tüketimi, Malzeme sarfiyat gibi raporlamalar oluşturulmaktadır.

2. Araç Bakım Onarım : Makine ikmal biriminde yapılacak olan tüm onarım, bakım iş ve işlemlerine ait süreçlerin elektronik ortamda takibi sağlanmaktadır.

 • Araç Kabul işlemleri

Servise gelen araçların karşılanma işlemleri için kullanılan modülde, “İş emri Bildirim Formu” oluşturulur. Aracın geliş sebebi, yapılacak işler ve işlem yapacak atölyeler ve ustalar belirlenerek iş atamaları yapılır.

 • Kurum Dışı Servis İşlemleri
 • Malzeme talep ve temin işlemleri
 • Raporlar

Araç kabul servisinde açılan İş Emri Bildirim Formlarıyla başlayan bakım ve onarım işlerindeki tüm süreçlere ait raporlamalar bulunmaktadır.

3. Ambar ve Stok Yönetimi : İdarenin işlemlerinde kullandığı malzeme ve ekipmanın, Ambar giriş çıkışları ve stok takip işlemlerinin elektronik ortamda takibinin yapılması Sağlanmıştır.

 • Malzeme İstek Fişi
 • Ambar Giriş işlemleri
 • Ambar Çıkış işlemleri
 • Malzeme ve Ekipmana ait stok kontrol işlemleri
 • Raporlar

Kurum, Birim, Ambar, depo cihaz veya malzeme bazında, Ambar giriş ve çıkış listeleri oluşturulmuştur. Haftalık, Aylık, Yıllık vb. periyotlar dahilinde alınabilen raporlarda, Stok mevcutları tespit edilmektedir.

Akaryakıt Giriş Çıkış yönetimi :İdarenin, Akaryakıt tank veya tankerlerinden yapılan dağıtımların elektronik ortamda izlenmesi sağlanmaktadır.

 • Tank veya tankerlere Akaryakıt giriş işlemleri
 • Tank veya tankerlerden tanımlı araç veya yerlere akaryakıt çıkış işlemleri
 • Akaryakıt stok takip işlemleri
 • Raporlar

Kurum, Tank veya tanker bazında, belirli tarih aralığı ve akaryakıt türlerine göre giriş çıkış listeleri bulunmaktadır. Harcanan ve stokta bulunan akaryakıt miktarları anlık olarak raporlanabilmektedir.