Eğitim Hizmetleri

Asis Grup yazılım eğitim hizmetleri alanında Türkiye’nin bir çok ilinde gerek Mahalli idare dernekleri, mahalli idare birlikleri ve belediyeler tarafından düzenlenen seminerlerde aşağıdaki konularda eğitimler vermektedir.

  • Analitik Bütçe
  • Tahakkuk esaslı Muhasebe
  • Performans esaslı bütçeleme
  • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
  • Taşınır mal
  • Amortisman
  • Kamu ihale mevzuatı
  • Stratejik planlama
  • GIS – MIS veritabanı entegrasyonu
  • Veritabanı yönetim sistemleri