Click for English
Ana Sayfa

Ürünler/Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Modülü
5018 Sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca idarelerin uygulamak zorunda olduğu yönetmeliklerde belirtilen bütçe ve muhasebe yazılımlarında olması gerekenler aşağıda listelenmiştir .

Program kamu idarelerinin bütçe ve muhasebe kayıtlarını oluşturmalarını ve işlemlerini entegre bir şekilde tüm birimler arasında yapılmasını saglar . Çok yıllı bütçeleme anlayışına göre tasarlandığından bakanlığın verdiği kriterlere göre parametrik yapısı sayesinde hızlıca bütçenizi hazırlamanızı sağlar . Ayrıca program üzerinden hazırlık ve kesin bütçeye ait raporlar otomatik olarak sistem tarafından üretilmektedir . Muhasebe programıyla entegrasyon özelliği sayesinde bütçenizi tek tuşla muhasebeştirir ve ödenekleriniz kullanıma hazır hale gelir .

Fiş girişlerinde hesap bakiyelerinizi aynı ekrandan dinamik olarak görebilir hesaplardan fazla ödeme yada bütçeden ödenek üstü harcama olduğunda sizi uyarır hata yapmanızı engeller .

Muhasebe hesap planının alt kodlarını bütçe alt kodlarını baz alarak birkaç saniye içerisinde açar böylece yanlış bütçe kodundan işlem yapmasının önüne geçilir . Gönderme Emri , teslimat müzekkeresi veya Çekinizi dilerseniz hiçbir işlem yapmadan direkt yazılımdan alabilirsiniz .

Yıl sonu işlemleriniz için hiçbir bilgi ve belgeye ihtiyacınız olmadan sistem tarafından otomatik olarak sadece 3-5 dk içerisinde yeni yıla geçiş işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ödeme emri ve muhasebe işlem fişi bilgilerinize bağlı yansıtma ve ödenek hesaplarını fiş girişlerinizde tek tuşla zaman kaybetmeden yaptırabilirsiniz .

Fiş girişlerinde satır bazlı koruma sağlanarak elektrik veya donanım bazlı sorunlarda sistemde bilgi kaybı yaşanmaz . Ayrıca programda hızlı yedekleme yapabilirsiniz.

 • Gelir Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Gider Bütçesi Hazırlık Girişleri
 • Bütçe Açığı / fazlası girişleri
 • Gelecek Yıllara Ait Yüklenmeler
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yolluklar
 • Satın Alınacak Taşıtlar
 • Bütçe Kararnamesi
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması -B Cetveli
 • Açık Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir -C Cetveli
 • Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali
 • Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (ikinci Düzey)
 • Ödenek Cetveli (Teklif)
 • Ödenek Cetveli -A Cetveli
 • Bütçe Fişleri
 • Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmalar Düzeyinde Giderler
 • K1 Cetveli
 • K2 Cetveli
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli -G Cetveli
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir -H Cetveli
 • Satın Alınacak Taşıtlar -T Cetveli
 • İzleyen Yıllar Gider Bütçe Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Bütçe Gelirleri Tahmini
 • İzleyen İki Yıl Açık / Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması
 • Ayrıntılı Harcama Programı
 • Finansman Programı


 • Muhasebe Hesap Planı
 • Muhasebe İşlem Fişi
 • Ödeme Emri
 • Entegrasyon
 • Bütçe ile verilen Ödeneklerin muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahakkukların muhasebeleştirilmesi
 • Günlük Tahsilatların muhasebeştirilmesi
 • Aylık İşçi ücretlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Memur maaşlarının muhasebeştirilmesi


 • Yıl sonu işlemleri
 • Mahsup Döneme devreden ödenek işlemleri
 • Yıl Sonu imha işlemleri
 • Bütçe uygulama ve faaliyet hesap kapanışları
 • Muhasebe hesapları kapanışları


 • Yeni yıl işlemleri
 • Hesap planı aktarma işlemleri
 • Devir Fişi (Açılış İşlemleri)

 • Aylık Mizan
 • Banka ekstresi
 • Cari hesap ekstresi
 • Ödenek cetveli
 • Kasa hesabı defteri / cetveli
 • Banka hesabı defteri / cetveli
 • Emanetler defteri / cetveli
 • Gelirlerden Alacaklar hs. Defteri / cetveli
 • Ödenecek çek ve gönderme emirleri hs. Defteri / cetveli
 • Yüzlerde defter ve cetvelin rapor dökümleri
 • Yardımcı hesap defterleri
 • Bütçe Giderleri kesin hesap cetveli
 • Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
 • Bilanço
 • Mali Tablolar
© Copyright Asis Grup 1998-2015 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024