Click for English
Ana Sayfa

Haberler
Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı Mahalli idareler veri toplama sisteme devreye girmiştir . (18.06.2008)

Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı Mahalli idareler veri toplama sisteme devreye girmiştir . Mahalli idareler personeli sistemde yer alan formları en geç 20 Haziran 2008 tarihine kadar eksiksiz doldurarak sistem üzerinden yüklemelidir .

http://ikis.dpt.gov.tr/mahid/login.php adresinden size tahsis edilen kullanıcı ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız .

VERİ DOSYASININ DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yapılmakta olan çalışma, 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 25’inci maddesine istinaden, Teşkilatımızın Yıllık Program çalışmalarında kullanılmak üzere belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin mali bilgilerinin derlenmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Daha önceki yıllarda kağıt ortamında basılı  formlarla derlenen veriler 2008 yılından itibaren internet ortamında toplanacaktır. Sadece muhasebe sistemince üretilen verilerin istendiği bu yeni yöntem ile verilerin Teşkilatımıza iletilmesinde ve sizlerin bu formları doldurması aşamasında zaman kazanılması sağlanacaktır. Yapılacak çalışmanın en iyi şekilde sonuçlanması, doldurulan tabloların doğruluğuna bağlıdır. Tablolarda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması sistemde bu konuda onay bölümünü dolduracak yetkili personelin sorumluluğunda olacaktır.  Bu amaçla, veri dosyası doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Verilerin tarafımıza iletilmesi aşamasında izlenecek yöntem;
1)      Sisteme valilik/kaymakamlıkça kurumunuza iletilen kullanıcı adı ve şifrenizle girdikten sonra “microsoft office excel” formatındaki veri toplama formunu bilgisayarınıza indiriniz.

2)      Bu rehberde yer alan açıklamalara dikkat ederek veri toplama formuna veri girişini tamamlayanız.

3)      Kontrol sayfasından tabloların doğru doldurulduğunu kontrol ediniz. Tamamlama durumu başlığı altında “Tablo Hatalı” işareti var ise ilgili tabloyu düzeltiniz. Aksi taktirde dosya sisteme yüklenemeyecektir.

4)      Dosya sisteme yüklenmeden önce beyan kısmı doldurulacaktır. Bu bölüm, büyükşehir belediyeleri ve bağlı idarelerde en az daire başkanı diğer idarelerde ise en az şube müdürü seviyesindeki personel tarafından doldurulacaktır. İlgili personelin bilgileri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra verilerin doğru ve eksiksiz olarak doldurulduğu anlamına gelen “onay” hücresi işaretlenecektir.

5)      Son aşamada ise, doldurulan veri dosyası sisteme yüklenecektir. Kırmızı işaretli “Dosya sunucuya yüklendi ancak genel denetim durumu "Kaldı" olarak göründüğü için işleme koyamıyoruz” yazısı ekranda görünürse sistem dosyanın yüklenmesine izin vermeyecektir. Bu durumda dosyadaki eksiklikleri tamamladıktan sonra (boş hücre bırakmayarak), onay düğmesini işaretleyerek dosyayı tekrar sisteme yükleyiniz. Yeşil işaretli “Tebrikler, dosyayı başarı ile yüklediniz. Yaptığımız incelemelerde hiç bir sorun tespit edemedik” yazısı ekranda göründüğünde dosya başarılı bir şekilde sisteme yüklenmiş olacaktır. Yanlış dosya yüklemeye çalıştığınız taktirde “Üzgünüz, yüklediğiniz dosya geçerli değil. Tekrar denemelisiniz” yazısı ekranda görünecektir.  

Tablolar Doldurulurken Dikkat Edilecek Genel Hususlar:
1.    Tüm veriler muhasebe kayıtlarınız ve kesin hesap verileri ile tam uyumlu olarak doldurulacaktır.

2.    Hiçbir tablo boş bırakılmayacaktır.

3.    Tablolar YTL cinsinden doldurulacak, kuruşlar virgülden sonra yazılacaktır (örnek:bin yirmi bir YTL otuz üç YKR 1021,33 şeklinde).

4.    Hiçbir hücre boş bırakılmayacak, değer yoksa sıfır yazılacaktır.

5.    Kesin hesaba uygun olarak, bütçe gelirleri 4’üncü düzey bütçe giderleri ise 2’nci düzeyde istenmiştir. Ancak, gerekli olan bazı hesaplarda 3 ve 4 düzeyindeki hesaplara da yer verilmiştir.

6.    Formül yazılan alanlar korumalıdır ve veri girilemeyecektir. Bu hücrelerden alt toplamların doğru olarak girilip girilmediğini kontrol edebilirsiniz.

 

Tablolara İlişkin Açıklamalar:
1.    Giriş adlı sayfada verileri hazırlayan (dosyayı dolduran), gerektiğinde verilerle ilgili olarak bilgi almak üzere irtibat kurabileceğimiz temas noktası personelin bilgileri yer alacaktır. Tercihen en az şube müdürü seviyesinde olacak bu personele ilişkin veriler eksiksiz doldurulacaktır. Elektronik posta (e-mail) adresi kısmına varsa resmi uzantılı (@bld.gov.tr  veya @gov.tr gibi) yoksa en çok kullanılan kişisel e-mail yazılacaktır.

2.    Kontrol sayfası tabloların tam ve eksiksiz olarak doldurulduğunu göstermektedir. Tablo Hatalı işareti, ilgili tabloda eksik veri girişi yapıldığını göstermektedir, bu durumda tablodaki tüm hücrelerin doldurulduğundan emin olunuz.

3.    Tablo 1’de 2007 yılı gelirleri, Tablo 2’de 2006 yılı gelirleri yer alacaktır. Gelirler iade/vergi iadesi sonrası net tutarlar olarak girilecektir. Veriler kesin hesapla tam uyumlu olacaktır.

4.    Tablo 3’de 2007 yılı harcamaları, Tablo 4’de 2006 yılı harcamaları yer alacaktır. Veriler kesin hesapla tam uyumlu olacaktır.

5.    Tablo 5’de 2007 yılı finansmanı, Tablo 6’da 2006 yılı finansmanı yer alacaktır. Veriler kesin hesapla tam uyumlu olacaktır.

6.    Tablo 7’de 2006 ve 2007 yıl sonu itibarıyla istihdamla ilgili bilgiler istenmektedir. Tabloda yer alan ÇALIŞAN KADRO bölümüne her statü için fiilen çalışanlar yani dolu kadrolar, MÜNHAL KADRO bölümüne boş kadro sayısı yazılacaktır. Bu ikisinin toplamı ise TOPLAM KADRO'yu verecektir.

7.    Tablo 8’de 2006 ve 2007 yılı başlangıç bütçe bilgileri girilecektir.

8.    Tablo 9’da 2007 yıl sonu bilançosu, Tablo 10’da 2006 yıl sonu bilançosu yer alacaktır. Veriler kesin hesapla tam uyumlu ve doğru olacaktır.

9.    Tablo 11’de yer alan bilgiler ayrıntıda gerek duyulan hesap kodları olup mizan borç veya alacak kalanları ilgili sütunlara yazılacaktır.

10.  Tablo 12’de 2007 yılı faaliyet hesapları Tablo 13’de 2006 yılı faaliyet hesapları yer alacaktır. Veriler kesin hesapla tam uyumlu olacaktır.

11.  Tablo 14’de 2007 yılı harcamaları fonksiyonel dağılımı, Tablo 15’de 2006 yılı harcamaları fonksiyonel dağılımı yer alacaktır. Veriler kesin hesapla tam uyumlu olacaktır.

12.  Tablo 16’da 2005 yıl sonu devir cetveli rakamları yer alacaktır.

13.  Sorular sayfası dikkatle değerlendirilip cevaplanacaktır. Evet / Hayır , Brüt  / Net seçenekleri bulunan bölümlerde hücrenin üstüne gelip seçiminizi yapacaksınız. Tutar ve toplam gibi ifadelerin bulunduğu bölümlerde (YTL) değerler yazılacaktır.

Hesap kodu girilmesi gereken bölümlerde, soruda yer alan hesabı düzey bazında yazmanız gerekmektedir. Örnek;

Hesap Kodu

Düzey 1

Düzey 2

Düzey 3

Düzey 4

05

02

02

52

 

 

14.  Sorular sayfasında, soru ile ilgili açıklama yapma ihtiyacınız doğar ise, her sorunun yanındaki bir hücreye açıklamanızı lütfen yazınız. Örneğin, BELDES kapsamında kaynak kullanılmamış ise 5. soru yanına “BELDES ödeneği kullanılmamıştır” gibi bir ifade yazabilirsiniz.

Veri dosyası en geç 20 Haziran 2008 tarihine kadar  doğru ve eksiksiz olarak doldurularak sisteme yükleneceği için, dosyanın açıklayıcı bilgiler de göz önünde bulundurularak  tarafımıza ivedilikle gerekli hassasiyeti göstermeniz gerekmektedir. Dosyadaki bilgilerin doğruluğundan bizzat formun doğruluğunu onaylayan yetkili kişi sorumlu olacaktır.

Dosya doldurulurken tereddüde düşülen durumlarda aşağıda iletişim bilgileri verilen DPT Bütçe ve Mahalli İdareler Dairesi uzmanlarına başvurabilirsiniz.

Barış KURTULUŞ
Tel          : 0-312-294 61 21
E-posta   : kurtulus@dpt.gov.tr

Fatih KAYA
Tel          : 0-312-294 61 83
E-posta   : fkaya@dpt.gov.tr

© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024